19.novembra Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē klātesošie tika iepazīstināti ar Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu attīstības plāna projektu 2016. – 2018. gadam. Pēc redakcionāliem precizējumiem plāns ir nosūtīts Gulbenes novada domes deputātiem, pārvalžu vadītājiem un izglītības iestādēm izvērtēšanai un priekšlikumu sniegšanai.