Gerbonis mazs2021.gada 12.augustā plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes ārkārtas sēde. Informatīvi domes sēdes norisei var sekot līdzi Gulbenes novada pašvaldības YouTube.com kanālā.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā

ZIŅO: Andis Caunītis

3. Par izlases cirti nekustamajā īpašumā Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Adulienas skola”

ZIŅO: Andis Caunītis