Drukāt

Gerbonis mazs2021.gada 12.augustā plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes ārkārtas sēde. Informatīvi domes sēdes norisei var sekot līdzi Gulbenes novada pašvaldības YouTube.com kanālā.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā

ZIŅO: Andis Caunītis

3. Par izlases cirti nekustamajā īpašumā Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Adulienas skola”

ZIŅO: Andis Caunītis