projekti

2020.gadā Gulbenes novada pašvaldība pirmo reizi organizēja sabiedrības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursu. Kopumā tika saņemti 45 projektu pieteikumi, savukārt iedzīvotāju balsošanai tika nodoti 36. Toreiz iedzīvotāji balsojuma procesā lēma, ka atbalstu saņem 5 projekti, kuru īstenošana uzsākās pēc balsojuma rezultātu apstiprināšanas. Šobrīd vēl neviens no projektiem nav realizēts pilnā apjomā, bet darbi pie visu projektu ieviešanas turpinās.

Diemžēl projektu ieviešanas laikā, ievērojot likumā paredzētās prasības, tajā skaitā iepirkumu procedūras, nācies saskarties ar dažādiem sarežģījumiem, tādēļ projektu realizācija ir aizkavējusies. Kā sarežģījumus var minēt, piemēram, Litenes projekta gadījumā uzņēmums, ar kuru bija noslēgts līgums par tehniskās dokumentācijas izstrādi, atteicās no līguma izpildes pēc vairāk kā 4 mēnešu ilgiem projektēšanas darbiem, kā rezultātā bija nepieciešams slēgt jaunu līgumu ar citu uzņēmumu.

Lai informētu sabiedrību par visu 5 projektu ieviešanas gaitu, tajā skaitā visiem sarežģījumiem, ar ko nākas saskarties projektu ieviešanas laikā, interneta vietnē balso.gulbene.lv pie katra no 5 apstiprinātajiem projektiem tiek veidotas projektu dienasgrāmatas, kur var redzēt visu informāciju, kas saistīta ar projektu ieviešanas gaitu. Lai atrastu šo informāciju, nepieciešams atvērt konkrēto 2020.gadā apstiprināto projektu, un zem projekta apraksta apakšā atvērt sadaļu “Projekta dienasgrāmata”.

Informāciju par 2020.gada projektiem var atrast ŠEIT.

Zane Pūcīte,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja