IMG 20210809 WA0016Augusta otrajā nedēļā ir uzsākusies daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīva Skolas ielā 5, Gulbenē, teritorijas pārbūve un labiekārtošana. Projekta ietvaros tiks pārbūvētas brauktuves aptuveni 950m garumā gar deviņām mājām, izbūvēta 231 stāvvieta, pārbūvētas un arī no jauna izbūvētas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes gājēju ietves un velo celiņš, ierīkots apgaismojums, sakārtots celiņš ap dīķi un arī pats dīķis, izbūvēti ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus notekūdens kanalizācijas tīkli, atjaunoti un paplašināti bērnu rotaļu laukumi, trīs vietās izveidotas pazemes atkritumu urnas šķirotajiem atkritumiem, kā arī veikti labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi.

“SIA “Riviera L” ir saņēmusi būvatļauju, līdz ar to būvobjekts ir nodots būvniekam, un varēja sākt caurtekas izbūvi gar 2/8 un 2/9 mājām. Brauktuves būs klātas ar asfalta segumu, savukārt ietves, veloceliņš un stāvvietas būs bruģētas. Paralēli mūsu aktivitātēm AS “Sadales tīkls” veiks viņu īpašumā esošo kabeļu pārbūvi. Augusta otrajā pusē plānota Skolas ielas dīķa tīrīšana, kas paredz arī ūdens nolaišanu. Raudzīsim, kā noritēs darbi, taču visticamāk, ka līdz būvniecības sezonas beigām Skolas ielas 5 pārbūves projektā iekļautās brauktuves asfalta segums vēl neklās, bet būs izbūvēti bortakmeņi un ieklātas šķembas,” informē Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis.

IMG 20210809 WA0000

Iedzīvotāju ievērībai:

  • Jāņem vērā tas, ka pārbūves darbu laikā būs satiksmes kustības traucējumi.
  • Ūdensvadu un elektrības kabeļu izbūves laikā var rasties īslaicīgi ūdens un elektrības atslēgumi.
  • Būs apgrūtinoša automašīnu novietošana. Par to ir jādomā katram auto īpašniekam pašam, kur to novietot būvdarbu laikā. Ja ir paredzēta ilgstoša prombūtne, vislabāk auto novietot citā stāvvietā, vai arī jāspēj operatīvi reaģēt, to vajadzīgajā brīdī pārdzenot citur.
  • Atkritumu konteineri var tikt pārvietoti citur, izvietojot informāciju par to jauno atrašanās vietu būvdarbu laikā.
  • Māju pilnvarotās personas būs informētas par būvdarbu norisi. Tāpat būvuzņēmējs savlaicīgi informēs iedzīvotājus, izvietojot paziņojumus pie mājām, vai objekta apbraukšanas shēmas teritorijā.

IMG 20210809 WA0003

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām, un aicinām būt saprotošiem un pacietīgiem, lai projekta noslēgumā baudītu sakārtotu vidi!

Būvdarbus Skolas ielā 5 veic SIA “Riviera L” par līgumcenu 981107,20 eiro bez PVN. Būvuzņēmējs izraudzīts iepirkumu procedūras rezultātā.

IMG 20210809 WA0004

IMG 20210809 WA0005

IMG 20210809 WA0009

Gunta Krevica,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste