Balvi 10SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā” ir dzimusi jauna iniciatīva – Pateicības diena, kas iesakņojoties Balvos un Gulbenē, nākotnē kļūs par tradīciju, kurā kopā pulcēsies ikviens, kas jūtas piederīgs slimnīcu apvienībai.
Pirmajā Pateicības dienā, kas notika 24.augustā Balvos, tika godināti tie mediķi, kas kopš pandēmijas sākuma ir veikuši pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu, organizējot palīdzību pacientiem Covid-19 slimnīcas nodaļās.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis šajā reizē teica paldies ikvienam medicīnas nozarē strādājošajam, augstu vērtējot katra atbildību un iesaisti laikā, kas prasa nemitīgu modrību, lielu intensitāti un empātiju.

Slimnīcu apvienības valdes priekšsēdētājs Margers Zeitmanis un valdes locekle Alīda Vāne, pasniedzot balvas, paldies teica daudziem darbiniekiem: Brigitai Ķemerei, Aijai Dillei, Sarmītei Pužulei, Baibai Vernerei, Sintijai Locānei, Sarmītei Andrukelei, Sigitai Drubiņai, Leonīdam Lobačevam, Veltai Grodņai, Ivetai Galvanei, Sarmītei Markus, Sarmītei Janišai, Valentīnai Capurniecei-Kaļvai, Līgai Kokorevičai, Ingrīdai Voitei, Ievai Ščedrovai, Annai Nikutaitei,  Anitai Kravalei, Olgai Taubei, Lilitai Kozindai, Ilzei Kupcei, Irīdai Grāmatiņai, Arnitai Bujānei, Sandrai Kravalei, Ievai Šumakovai un Kristīnei Ļiģerei.

Balvi 22

Balvi 54

Balvi 8

Balvi 29

Balvi 38

Balvi 64

Balvi 68

Balvi 75

Iecerēts, ka Pateicības diena nākamgad notiks Gulbenē.

Jana Igaviņa,

Gulbenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste