Gerbonis mazs

Gulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek rīkota nomas objekta piedāvājumu atlase Eiropas Solidaritātes korpusa Eiropas brīvprātīgā darba projekta Nr. 2021-1-LV02-ESC50-003765 ietvaros dzīvesvietas nodrošināšanai pieciem brīvprātīgajiem jauniešiem.

Piedāvājumi iesniedzami Gulbenes novada pašvaldībā, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, līdz 2021.gada 23.septembra plkst.14.00.

Kontaktpersona: Gulbenes 1.pirmskolas izglītības iestādes projekta koordinatore Lāsma Lapkaša, e-pasts: , tālr. 29464716.

            Ar Gulbenes novada domes 2021.gada 26.augusta lēmumu Nr.GND/2021/967 (protokols Nr.14, 42.p) apstiprināti nomas objekta atlases kritēriji.