3Aktīvi strādājot pie uzņēmējdarbības atbalsta programmas projekta “Ražošanas un noliktavas ēkas ar biroja telpām izveide Lizumā” ieviešanas, 2.septembrī būvniecības procesa dalībnieki tikās pirmajā būvsapulcē projekta īstenošanas vietā - Lizuma pagastā.

Projekta ietvaros plānots:

 - izbūvēt ražošanas/loģistikas un noliktavu ēku ar biroja telpām  8436 m2 platībā;

 - pārbūvēt pašvaldības ceļa Nr. 7-9 Kalēji-Kolaņģi-Melderi posmu 287 m garumā ar asfalta seguma izbūvi.

4

20210902 143224

Iepirkumu rezultātā izvēlēti būvniecības un būvuzraudzības speciālisti. Būvniecības darbus projekta īstenošanas vietā veiks publiskajā iepirkumā ID Nr. GNP 2021/75/ERAF izvēlētais pretendents SIA "P.M.G" par līgumcenu 4730755,15 EUR plus PVN 21%, bet būvuzraudzības darbus nodrošinās SIA "CMB" par līgumcenu 24700,00 EUR + PVN 21%.

 

Baiba Kalmane, Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas
vecākā projektu vadītāja