Gerbonis mazs2021.gada 2.septembrī norisinājās Gulbenes novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžetēšanas konkursa vērtēšanas komisijas sēde, kurā tika nolemts anulēt visas klātienē reģistrētās iedzīvotāju balsis, savukārt elektroniski saņemtās tiks saglabātas. Tāpat tika lemts par 2 nedēļām pagarināt elektronisko balsošanu par visām 12 projektu idejām, organizējot to no 2021.gada 6. septembra plkst.12.00 līdz 2021.gada 20.septembra plkst.12.00.

Tātad iedzīvotāji, kuri iepriekš balsoja klātienē vai līdz šim vēl nebija atdevuši savu balsi, varēs to izdarīt elektroniski balsošanas vietnē balso.gulbene.lv atbilstoši autorizācijas noteikumiem.

Atgādinām, ka par projektiem var balsot Gulbenes novadā deklarētas personas, kuras sasniegušas vismaz 16 gadu vecumu. Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt, vai persona balsojuma brīdī ir sasniegusi 16 gadu vecumu un ir deklarējusi savu dzīvesvietu Gulbenes novadā, tādējādi pārliecinoties, ka balsojums ir derīgs. Viena persona varēs balsot tikai vienu reizi. Ar projektu idejām var iepazīties ŠEIT.

Jau iepriekš tika vēstīts, ka, tuvojoties balsojuma termiņa beigām, komisija tika saņēmusi informāciju, kas lika apšaubīt godīgu sabiedrības klātienes balsojuma procesa norisi – ir pazīmes, kas liecināja par negodprātīgu rīcību klātienes balsojuma reģistrēšanā. Veicot pārbaudes, pārkāpumi apstiprinājās. Situācija tika darīta zināma arī Gulbenes novada domei, kas, ņemot vērā visus apstākļus un komisijas ieteikumus, 2021.gada 2.septembra ārkārtas domes sēdē pieņēma lēmumu par grozījumu veikšanu konkursa nolikumā.

Ar situācijas izklāstu, domes lēmumu un pieņemtajiem grozījumiem var iepazīties ŠEIT.

Līdz šim kopumā tika saņemtas 3833 iedzīvotāju balsis, no kurām tika anulētas 184 balsis, kuras bija atdevuši Gulbenes novadā nedeklarētie iedzīvotāji, un 1072 balsis, kas tika reģistrētas klātienē. Savukārt saglabātas tika 2577 balsis, kas tika veiktas elektroniski.

Gulbenes novada pašvaldība pauž nožēlu par radušos situāciju, un atvainojas par sagādātajām neērtībām!

Šādu sabiedrības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursu Gulbenes novada pašvaldība organizē otro gadu. Tā ir brīvprātīga pašvaldības iniciatīva, turklāt mēs esam celmlauži šajā lauciņā, jo pašlaik esam vienīgā pašvaldība reģionos, kas ko šādu organizē. Katru reizi cenšamies pilnveidot procesu, lai tas būtu maksimāli caurspīdīgs un korekts.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste