Gulbenes novada pašvaldība ir uzsākusi Sporta ielas posma pie Stāķu sporta nama pārbūvi. Brauktuve tiks atjaunota 98 m garumā, 6 m platumā, un to klās bruģakmens. Papildus šiem darbiem vēl tiks sakārtota lietus kanalizācijas sistēma, izbūvēts auto stāvlaukums ar 10 autostāvvietām, kā arī gājēju celiņš, kas vedīs no sporta nama augšup līdz autoceļam V425. Savukārt cita projekta ietvaros šajā apkārtnē gada sakumā jau tika ierīkots ielu apgaismojums.

Veicot šos darbus, tiks sakārtota apkārtējā vide, kā arī paaugstināta satiksmes drošība pie Stāķu sporta nama, kurā nodarbības notiek gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Iepirkuma procedūras rezultātā līgums par būvdarbu veikšanu tika noslēgts ar SIA “Siltumkomforts” par kopējo līgumcenu 83876.67 eiro bez PVN.

Trases plāns skatāms ŠEIT.

Ielas statuss Sporta ielai Stradu pagastā tika piešķirts ar 2021.gada 30.jūnija Gulbenes novada domes sēdes lēmumu. Ielas kopējais garums ir 230 m.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste