Šobrīd procesā ir vairāki Gulbenes novada pašvaldības īstenotie infrastruktūras uzlabošanas projekti gan pilsētā, gan pagastos.

Pašlaik norit Rankas pagasta kultūras nama un bibliotēkas nokalpojušā jumta seguma nomaiņa vairāk nekā 800m2 platībā. Pāris mēnešu laikā darbiem būtu jānoslēdzas. Uz jumta tiks uzstādīta arī zibensaizsardzība, kas līdz šim nebija.

Nupat ir noslēgušies būvdarbi Lejasciema stadionā, kuru ietvaros apkārt futbola laukumam tika izbūvēts gumijas seguma skrejceļš 300 metru garumā. Svinīga stadiona atklāšana paredzēta 29.septembrī plkst.11.00 ar lentas griešanu, dažādām aktivitātēm un futbola spēli starp Gulbenes novada deputātu un Lejasciema vidusskolas skolēnu komandām.

Savukārt Dzirnavu ielā 7A, Gulbenē, tiek uzstādītas mēbeles un telpu aprīkojums, lai jau drīzumā varētu uzsākt dienas aprūpes centra ar specializēto darbnīcu pakalpojumu pieejamību darbību pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šeit būs iespēja darboties māla, kokapstrādes, dārzniecības un kulinārijas darbnīcās. Dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu būvniecība ir daļa no deinstitucionalizācijas norises Gulbenes novadā. Deinstitucionalizācijas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem iekļauties sabiedrībā, saņemot sabiedrībā balstītus pakalpojumus.

Beļavas pagasta Ozolkalnā ir veikti Saules ielas atjaunošanas darbi 314 m garumā. Ielas virsma tika apstrādāta ar granīta šķembu dubultās virsmas apstrādi. Sīkšķembu noslaucīšana tiks veikta vien pavasarī, lai ielas virsma kalpotu ilgāk.

Gulbenē, Rēzeknes ielā 13B, sākusies Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide. Līdz šim šajā laukumā tika vesti zari, lapas, bet ar laiku arī būvgruži. Lai šo teritoriju sakārtotu atbilstoši vides aizsardzības prasībām, tur esošie būvgruži tiks sadrupināti, lai sagatavotu pamatni asfaltbetona seguma ieklāšanai, kas nepieļaus gruntsūdeņu un pazemes ūdeņu piesārņošanu, kā arī nodrošinās transportlīdzekļu pārvietošanos. Asfaltbetona seguma ieklāšana un teritorijas nožogojums tiks uzstādīts 2022.gadā.

Ir uzsākta bijušās Bērzu sākumskolas ēkas pārbūve par radošo iniciatīvu centru, kurā atradīsies Gulbenes Mākslas skola un atsevišķas Gulbenes Mūzikas skolas klases/nodarbību telpas. Ēkas pārbūve un aprīkojuma iegāde palīdzēs attīstīt radošo pakalpojumu jomu un ilgtermiņā nodrošināt mūsdienīgu mācību vidi, mācību metodes, jaunus pakalpojumus vispārējā, profesionālās ievirzes un mūžizglītības kontekstā.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste