Turpinās 2020.gadā apstiprināto projektu ieviešana Gulbenes novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa ietvaros. Ir noslēgušies būvdarbi Tirzas centra ielas apgaismojuma ierīkošanai, līdz ar to jau šobrīd iedzīvotāji diennakts tumšajā laikā var ērtāk un drošāk nokļūt, piemēram, līdz autobusa pieturai un atpakaļ.

Savukārt būvdarbi ir uzsākti Lejasciema centra laukuma atjaunošanai, rotaļu laukuma un aktivitāšu centra izveidošanai Rankas pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" āra teritorijā" un Gulbenes skvēra O.Kalpaka ielā 49 labiekārtošanai, bet projektam "Litenes pagasta centra pieturas rekonstrukcija" būvvaldē ir akceptēts būvprojekts. Jāpiebilst, ka Gulbenes skvērā sākotnēji projektā bija iecerēts uzcelt arī jaunu lapeni, tomēr, ņemot vērā inflāciju, no šī nodoma nācās atteikties, toties pārējās plānotās aktivitātes tiks realizētas. Iesniedzot projektus, būvdarbu tāmes bija tikai aptuvenas, līdz ar to pirms projektu ieviešanas nācās veikt to pārskatīšanu un precizēšanu atbilstoši reālajai situācijai.

Katram projektam tiek veidota dienasgrāmata, līdz ar to ikvienam interesentam ir iespēja sekot līdzi tā ieviešanas gaitai ŠEIT.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste