Gerbonis mazsGulbenes novada dzimtsarakstu nodaļa informē, ka turpmāk dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi tiks nodrošināti, ievērojot vispārīgās epidemioloģiskās drošības prasības un, vadoties pēc principa, ka pamatā pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta attālināti, klātienē sniedzot tikai tos pakalpojumus, kurus attālināti sniegt nav iespējams.

Pakalpojumi klātienē tiek nodrošināti tikai pēc iepriekšējā pieraksta, (tālruņa nr. 64473254, 26847149), kā arī pakalpojuma sniegšanas laikā telpā atrodas tikai tās personas, kuru klātbūtni pieprasa Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums. Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļa joprojām atrodas O.Kalpaka ielā 60a Gulbenē.

 • Reģistrējot miršanas faktu, telpā var atrasties viena persona.
 • Reģistrējot dzimšanas faktu, ja bērna vecāki atrodas laulībā, telpā atrodas viens no vecākiem.
 • Reģistrējot dzimšanas faktu, ja bērna vecāki nav noslēguši laulību, telpā atrodas abi vecāki (peternitātes atzīšana)

Pārējo pakalpojumu pieprasīšana un saņemšana tiek nodrošināta attālināti – elektroniski (www.latvija.lv vai e-pastā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu.

Reģistrējot laulību ārkārtējās situācijas laikā, jāievēro sekojoši nosacījumi:

Ja visas personas ir vakcinētas vai pārslimojušas Covid-19 (uzrādot sadarbspējīgu sertifikātu)

Reģistrējot laulību iekštelpās vai ārtelpā:

 • viesiem jālieto mutes un deguna aizsegi;
 • jāievēro 2 metru distance;
 • nav skaita ierobežojuma.

Ja kāda no personām nav vakcinēta vai pārslimojusi Covid-19

Reģistrējot laulību iekštelpās:

 • klātesot tikai abiem laulātajiem un 2 lieciniekiem;
 • viesiem jālieto mutes un deguna aizsegi;
 • jāievēro 2 metru distance.

Reģistrēt laulību ārtelpā:

 • viesiem jālieto mutes un deguna aizsegi;
 • jāievēro 2 metru distance;
 • nav skaita ierobežojuma.

Sejas masku var nelietot bērni līdz 7 gadu vecumam un persona ar acīmredzamiem kustību vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ tai trūkst spēju vai iemaņu lietot sejas masku.

Par jebkuru jautājumu, kas ir dzimtsarakstu nodaļas kompetencē, aicinām zvanīt dzimtsarakstu nodaļas darba laikā pa tālruni 64473254, 26847149, vai rakstīt uz e-pastu: .

Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļa

 

Plašāka informācija par Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem ŠEIT.