Šoruden Gulbenes novada Beļavas ciemā norit Vienības ielas seguma atjaunošanas darbi, kā arī tiks sakārtots stāvlaukums pie Beļavas pagasta pārvaldes un Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” izglītības programmas realizēšanas vietas Beļavā ēkas, un iežogots atkritumu konteineru laukums. Būvdarbus plānots noslēgt līdz oktobra beigām. Iepirkuma procedūras rezultātā līgums par Beļavas ciema iekšpagalmu segumu atjaunošanu ir noslēgts ar SIA “Rubate”, līgumcena - 58255,10 eiro bez PVN.