Vizualizacija Gulbenes novada pašvaldība atgādinaCienījamais Gulbenes novada iedzīvotāj! Neatliec, bet reģistrē savā īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu jau tagad!

Saskaņā ar saistošiem noteikumiem “Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Gulbenes pilsētā un Gulbenes novada ciemu teritorijās” decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam ir pienākums sniegt informāciju pašvaldībai, aizpildot  iesnieguma

veidlapu, kas pieejama gan katrā pagasta pārvaldē, gan Gulbenes klientu apkalpošanas centrā, gan www.gulbene.lv sadaļā “Veidlapas”. Ja dokuments tiek iesniegts  elektroniski, sūtot uz e-pastu , to nepieciešams parakstīt ar elektronisko parakstu.  Vairāk informācijas: Dace Kurša, Gulbenes novada pašvaldības vides pārvaldības speciāliste, t. 64473252.

UZMANĪBU! Ņemot vērā Ministru kabineta rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.13.2.punktu, Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumi un pašvaldības pakalpojumi pilsētā un pagastos klātienē ir pieejami arī bez sadarbspējīga sertifikāta individuāli vai vienas mājsaimniecības ietvaros, nodrošinot, ka pakalpojuma sniegšanas telpā neatrodas citas personas, izņemot pakalpojuma sniedzēju.

ATGĀDINĀM! No šī gada oktobra Pašvaldības policija ir uzsākusi kontroli par saistošo noteikumu pārkāpumiem decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā. Informējam, ka par saistošo noteikumu pārkāpšanu tiek piemērots brīdinājums vai naudas sods fiziskām personām no 10 līdz 150 euro, savukārt, juridiskām personām līdz 1400 euro!

Gulbenes novada teritorijas, uz kurām attiecas saistošie noteikumi

Gulbenes pilsēta; Beļavas pagasts: Beļavas ciems, Letes ciems, Ozolkalna ciems, Pilskalna ciems, Svelberģa ciems; Daukstu pagasts: Daukstu ciems, Staru ciems; Druvienas pagasts:  Druvienas ciems; Galgauskas pagasts: Galgauskas ciems, Rimstavas ciems; Jaungulbenes pagasts: Gulbīša ciems, Jaungulbenes ciems; Lejasciema pagasts: Lejasciema ciems, Sinoles ciems; Litenes pagasts: Litenes ciems; Lizuma pagasts: Lizuma ciems, Velēnas ciems; Līgo pagasts: Līgo ciems; Rankas pagasts: Rankas ciems, Rēveļu ciems, Gaujasrēveļu ciems; Stāmerienas pagasts: Stāmerienas ciems, Kalnienas ciems, Vecstāmerienas ciems; Stradu pagasts: Ceļmalu ciems, Margu ciems, Stradu ciems, Stāķu ciems, Šķieneru  ciems; Tirzas pagasts: Tirzas ciems.

Gulbenes novada pašvaldība