Drukāt

Gerbonis mazs

Noslēdzies Gulbenes novada pašvaldības izsludinātais stipendiju konkurss studējošajiem atsevišķu profesionālo studiju specialitātēs, kas paredz ikmēneša stipendiju 80% apmērā no vidējās algas valstī, bet pēc tam – darbu kādā no novada iestādēm.  

“Šogad bija ļoti laba studējošo aktivitāte. Kopumā bija pieteikušies 7 pretendenti: pieci uz medicīnas māsas vietu, viens uz svešvalodu skolotāja vietu un viens – uz fizioterapeita vietu. Pašlaik komisija izvērtē pretendentus, lai pieņemtu lēmumu līgumu slēgšanai,” informē Vita Lāčkāja, Gulbenes novada pašvaldības Personāla nodaļas vadītāja.

Ņemot vērā esošo darba tirgus situāciju novadā, 2021./2022.mācību gadā uz atbalstu varēja pretendēt šādās specialitātēs studējošie: matemātikas skolotājs, svešvalodu skolotājs, mūzikas skolotājs, medicīnas māsa, fizioterapeits, sociālais darbinieks un sporta pedagogs/sporta treneris. Gulbenes novada pašvaldība šādu stipendiju konkursu organizē jau otro gadu. Tā mērķis – piesaistīt kvalificētus speciālistus Gulbenes novadam, nodrošinot pašvaldību un tās iestādes ar augsti kvalificētiem speciālistiem nākotnē.

Jana Igaviņa, Gulbenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste