Gulbenes novada pašvaldība ir viena no piecām aktīvākajām Latvijas novadu pašvaldībām, kas darbojas attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā.

Baltkrievija, Azerbaidžāna, Moldova, Gruzija, Ukraina – šīs ir valstis, ar kurām Gulbenes novada pašvaldība sadarbojas attīstības sadarbības jomā.

Attīstības sadarbība ir dažāda veida atbalsta sniegšana mazāk attīstītām valstīm, lai veicinātu šo valstu ilgtermiņa sociālo un ekonomisko izaugsmi, vienlaikus piedāvājot gan savu pieredzi un zināšanas, gan realizējot dažādus kopīgus projektus.

Attīstības izglītība ir aktīvs mācību process, balstīts solidaritātē, vienlīdzībā, iekļaušanā un sadarbībā. Attīstības izglītība palīdz cilvēkiem izprast trūcīgo un mazāk attīstīto valstu problēmas un veido izpratni par to, kā šīs problēmas iespaido katru no mums un kāda ir mūsu ietekme šajās zemēs.

27.11.2015. Gulbenes novada pašvaldība saņēma balvu par aktīvu darbu attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā. Gulbenes novada domes izpilddirektore Guna Švika sniedza ieskatu paveiktajā, skat. prezentāciju.

Gunta Krevica, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste