Gerbonis mazs2021.gada 2.novembrī plkst.15.00 notiks Gulbenes novada domes ārkārtas sēde. Informatīvi domes sēdes norisei var sekot līdzi Gulbenes novada pašvaldības YouTube.com kanālā.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 28.oktobra lēmuma Nr. GND/2021/1229  “Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas sastāvā” atcelšanu

ZIŅO: Daumants Dreiškens

3. Par Atzinības raksta piešķiršanu

ZIŅO: Andis Caunītis