Liigo.pjpegSākot no šā gada 4.novembra, Līgo pagasta pārvalde atradīsies jaunās telpās – Līgo pagasta “Jaunstukmaņos", Līgo kultūras namā.  

“Remontdarbi ir noslēgušies, un dodamies uz jaunu mājvietu. Piebildīšu, ka kontakttālruņi nemainās -  64472347, 26387967. Arī sociālā darbiniece un bāriņtiesas locekle pieņems jaunajās telpās,” informē Ilze Brice, Līgo pagasta pārvaldes un SAC "Siltais" lietvede.

Būvdarbus veica SIA  "Vidzemes būvnieks”. Tehniskā projekta izstrādei un būvdarbu veikšanai paredzētā summa - 37 260 EUR, kas ir Gulbenes novada pašvaldības budžeta līdzekļi.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste