Gerbonis mazs2021.gada 10.novembrī plkst.8.30 notiks Gulbenes novada domes ārkārtas sēde. Informatīvi domes sēdes norisei var sekot līdzi Gulbenes novada pašvaldības YouTube.com kanālā.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 39 – 7, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles norises dienas pārcelšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

3. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Salnāji” izsoles norises dienas pārcelšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

4. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Dzērves mala” izsoles norises dienas pārcelšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

5. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Pogaļas” izsoles norises dienas pārcelšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

6. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 17” – 1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izsoles norises dienas pārcelšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

7. Par finansējuma piešķiršanu no finanšu līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem

ZIŅO: Andis Caunītis