NINGulbenes novada pašvaldība atgādina, ka līdz 2021. gada 15. novembrim veicams nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums.
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 17. maijā, 16. augustā un 15. novembrī.  Atbilstoši "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma" 5.pantā minētajām tiesībām 2021.gadā Gulbenes novada pašvaldība pirmo trīs ceturkšņu nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus ir pārcēlusi uz 2021.gada 15.novembri. Pēc 15.novembra nesamaksātā NĪN summa tiks uzskatīta kā parāds.

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos (ja pašvaldība darbojas pēc pieraksta sistēmas), bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv, Maxima veikalu tīkla kasēs.
Veicot maksājumu internetbankā, pārliecinieties, ka saņēmējs ir Gulbenes novada pašvaldība,  maksājuma mērķī norādīti pareizi NĪN zemes/ēku konti vai maksāšanas paziņojuma numurs.  Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. Ja NĪN maksājums tiek veikts par citu personu, jānorāda šīs personas rekvizīti, lai maksājumu varētu atpazīt un precīzi ieskaitīt summu personas zemes un ēku kontos.


Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.


Atbilstoši 2021.gada 13.marta grozījumiem likuma "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums" 5.pantā, par 2021. taksācijas gadam aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma kavējumu likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda netiek aprēķināta, ja maksājums ir veikts līdz 2021. gada 31. decembrimBūtiski ņemt vērā, ja 2021. taksācijas gadam aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums līdz 2021. gada 31. decembrim nav veikts, nodokļa maksājumam, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, tiek aprēķināta nokavējuma nauda likumā noteiktajā apmērā.


Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski e-pastā, paziņojot pašvaldībai sava e-pasta adresi.