Drukāt

Darām lietas kopā mazaLai uzlabotu Gulbenes novada tēlu atbilstoši mūsdienu tendencēm, nostiprinātu novada atpazīstamību Latvijas un starptautiskā kontekstā, popularizētu novada teritoriju un pakalpojumus kā produktu, veicinātu viesu un iedzīvotāju pieaugumu novadā, piesaistītu investīcijas un palielinātu iedzīvotāju lepnumu par savu novadu, Gulbenes novada pašvaldība ir uzsākusi jauna Gulbenes novada zīmola izstrādi. Šajā procesā ļoti būtiska ir arī sabiedrības iesaiste un līdzdalība, tāpēc aicinām līdz 2021.gada 30.novembrim aizpildīt aptaujas anketu, kas palīdzēs noskaidrot jūsu viedokli par Gulbenes novadu un ieskicēt jaunā zīmola iespējamos attīstības virzienus. Aptaujas anketa pieejama ŠEIT.

Aptauju drukātā veidā no 15.novembra var aizpildīt un iesniegt visās Gulbenes novada bibliotēkās vai Gulbenes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gulbenē, Ābeļu ielā 2. Aptauja ir anonīma, iegūtie rezultāti tiks izmantoti un publicēti apkopotā veidā. Aptaujas aizpildīšanas laiks: ~10-15 minūtes.

Reklāmas aģentūra “Bounce” jau veic esošās situācijas analīzi un novērtējumu, kas kalpos par pamatu Gulbenes novada zīmola vizuālās identitātes pamata koncepta un zīmola dizaina grāmatas, kā arī zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrādē. Šāds apjomīgs darbs attiecībā uz Gulbenes novada zīmolu un mārketinga komunikācijas stratēģiju tiek veikts pirmo reizi. Vienots novada zīmols ir viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem novada publiskā tēla veidošanā un atpazīstamības veicināšanā. Rezultātā mēs, Gulbenes novada sabiedrība, būsim nodefinējuši savas vērtības, kas palīdzēs visai pasaulei stāstīt mūsu stāstu. Taču, kāds tas būs, un kā mēs to stāstīsim, to noskaidrosim darba gaitā. Vairākas pilsētas un novadi Latvijā jau ir izstrādājuši savus zīmolus un mārketinga stratēģijas, kas savu efektivitāti novada vai pilsētas atpazīstamības veicināšanā ir attaisnojušas.

“Tas ir apsveicami, ka pašvaldības strādā pie sava tēla veidošanas. Novadiem ir jāspēj būt konkurētspējīgiem, palielinot gan iedzīvotāju lojalitāti, gan piesaistot investorus un viesus,” uzsver reklāmas aģentūras Bounce vadītāja Gita Cīrule-Ostvalde.

Darbs pie Gulbenes novada izpētes vēl turpinās, un tās rezultātus plašāk plānots prezentēt decembrī, savukārt gala rezultāts un jaunā zīmola prezentācija plānota 2022.gada vasarā.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste