apk

15.novembrī notika SIA “AP Kaudzītes” dalībnieku sapulce, kurā pieņemts SIA “AP Kaudzītes” valdes locekļa Alda Amantova atlūgums un pieņemts lēmums par pagaidu valdes locekļa iecelšanu.

Lai sekmīgi virzītos uz Valsts atkritumu apsaimniekošanas plāna 2021.-2028. uzstādīto mērķu sasniegšanu, iesaistītos Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna izstrādē, kas paredz strādāt pie atkritumu plūsmu noteikšanas, pārstrādes sekmēšanas, reģionā iekļauto poligonu atbildību noteikšanas, pagaidu valdes locekļa amatā apstiprināts vides inženierzinātņu doktors, SIA “ZAAO” Atkritumu noglabāšanas daļas vadītājs Ģirts Kuplais.

Gulbenes novada pašvaldība