druv sp z

Pamatojoties uz saņemto pieprasījumu infrastruktūras pieejamībai gada aukstajā sezonā BMX sporta veida treniņnodarbībām, Gulbenes novada pašvaldība veica Gulbenes novada infrastruktūras izvērtējumu, kā rezultātā par piemērotāko BMX sporta veida nodarbībām iekštelpās tika atzīta Druvienas sporta zāle. Turklāt Druvienas sporta zāles noslodze līdz šim nav bijusi pietiekama, un tās grīdas segums ir neatbilstošs sporta spēļu organizēšanai, bet tā nomaiņa prasītu vairāk nekā 40 tūkstošus eiro lielu ieguldījumu.

Lai informētu iedzīvotājus un uzklausītu viņu viedokļus par iecerēto, 2021.gada 14.oktobrī Gulbenes novada Sporta pārvalde organizēja tikšanos ar Druvienas pagasta pārvaldes darbiniekiem, iedzīvotājiem, Gulbenes novada domes deputātiem, Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas pārstāvjiem un BMX sporta veida entuziastiem. Diskusiju ceļā tika saņemts sabiedrības atbalsts idejai par sporta zāles pielāgošanu, bet vienlaikus arī norādīts – neaizmirst par vietējo iedzīvotāju vajadzību dažādu sporta veidu nodarbībām.

Šādas iekštelpu BMX trases izveide pavērtu jaunas iespējas Druvienas pagasta attīstībai, radot jaunu piedāvājumu ne tikai Druvienas un apkārtējo Gulbenes novada pagastu bērniem un jauniešiem, bet arī interesentiem no tuvējām pilsētām.

Lai īstenotu Druvienas sporta zāles pielāgošanu BMX sporta vajadzībām, no Gulbenes novada pašvaldības līdzekļiem būtu nepieciešams finansējums līdz 10 tūkstošiem eiro, savukārt biedrība “Gulbenes Velo fans”, kas attīsta BMX sporta veidu Gulbenes novadā, arī ir gatava ieguldīt savus resursus velotrases izbūvē. Tāpat biedrība būtu gatava aizlienēt bērniem BMX velosipēdus, lai tos izmēģinātu un saprastu, vai šis sporta veids patīk, pirms tiek iegādāts savs ekipējums.

Pirms tiek pieņemts gala lēmums par BMX trases izbūvi, Gulbenes novada pašvaldība 2021.gada 27.novembrī plkst.10.00 pie Druvienas sporta zāles organizē otro tikšanos ar iedzīvotājiem, lai vēlreiz uzklausītu viedokļus par šo ideju, un par sporta zāles nākotnes perspektīvu.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste