Drukāt

Gerbonis mazs

2021.gada 23.novembrī plkst.17.00 notiks Gulbenes novada domes ārkārtas sēde. Informatīvi domes sēdes norisei var sekot līdzi Gulbenes novada pašvaldības YouTube.com kanālā.

Saistošo noteikumu projekts

“Grozījums Gulbenes novada domes 2021.gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību Gulbenes novadā””

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par Gulbenes novada domes deputāta Ata Jencīša pilnvaru apturēšanu uz laiku

ZIŅO: Sanita Mickeviča

3. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 23.novembra saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījums Gulbenes novada domes 2021.gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību Gulbenes novadā””

ZIŅO: Eduards Garkuša