Gerbonis mazs

2021.gada 9.decembrī plkst.15.00 notiks Gulbenes novada domes ārkārtas sēde. Informatīvi domes sēdes norisei var sekot līdzi Gulbenes novada pašvaldības YouTube.com kanālā.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Andis Caunītis

3. Par Gulbenes novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas – kokmateriālu 215,9 m3 apjomā, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

4. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta  “Līdzdalības restarts” Nr.VP2021/5-18 īstenošanai

ZIŅO: Lelde Bašķere