Gerbonis mazs2022.gada 19. un 20. janvārī notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo un veselības jautājumu, Finanšu komitejas sēdes. Ikviens interesents var sekot līdzi komiteju sēžu norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

19.01.2022 plkst. 9:00 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

DARBA KĀRTĪBA

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par V. S.reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

3. Par A. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

4. Par A. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

5. Par E. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

6. Par E. D.a reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

7. Par J. A. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

8. Par Z. U. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Anatolijs Savickis

9. Par dzīvojamās telpas O.Kalpaka iela 88-9, Gulbene, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

10. Par sociālā dzīvokļa Nr.5, izīrēšanu,  sociālajā dzīvojamajā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

ZIŅO: Anatolijs Savickis

11. Par dzīvokļa “ Gulbīša internāts”-4, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts,

Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

12. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

13. Par dzīvokļa Lazdu iela 3A-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

14. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-19, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

15. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

16. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

17. Par dzīvokļa Pamatu iela 10-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

18. Par dzīvokļa Rīgas iela 19-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

19. Par dzīvokļa Robežu iela 1-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

20. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

21. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

22. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

23. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-1-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

24. Par dzīvokļa Viestura iela 10-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

25. Par dzīvokļa Viestura iela 35-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

26. Par dzīvokļa Upes iela 3-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

27. Par dzīvojamās telpas Nr.3 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

28. Par dzīvojamās telpas Nr.10 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

29. Par dzīvojamās telpas Nr.27A sociālajā  dzīvojamajā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

30. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-11A, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

31. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-12, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

32. Par dzīvokļa “Stacija” - 4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

33. Par dzīvokļa “Mežniecība” -4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

34. Par dzīvokļa ”Gaujmalas”-6, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

35. Par dzīvokļa ”Gaujmalas”-18, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

36. Par dzīvojamās telpas “Grabažskola”-4, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

37. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 6-4, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

38. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7–6, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

39. Par dzīvokļa “Kadiķi-3”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

40. Par dzīvokļa “Rozītes”-1, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

41. Par dzīvojamās mājas Lubānas iela 2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

42. Par dzīvojamās mājas “Krasta iela 4”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

43. Par dzīvojamās mājas “Alkšņi”, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

44. Par dzīvokļa “Gatves 3”-5, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

45. Par dzīvokļa “Gatves”-12, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

46. Par dzīvokļa “Gatves 3”-8, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

47. Par dzīvokļa “Gatves 3”-6, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

48. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 9” - 8, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

49. Par dzīvokļa “Skolas māja”-8, Kalniena, Stāmeriena pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

50. Par dzīvokļa “Ievlejas”-10, Vecstāmeriena, Stāmeriena pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

51. Par dzīvokļa “Stāķi 4”-2, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

52. Par dzīvokļa “Stāķi 4”-4, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

53. Par dzīvokļa “Stāķi 4”-20, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

54. Par dzīvokļa “Stāķi 18”-14, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

55. Par dzīvokļa “Stāķi 19”-15, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

56. Par dzīvokļa “Virānes skola”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

57. Par dzīvokļa “Tirzmalas”-1, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

58. Par dzīvokļa “Tirzmalas”-3, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

59. Par izmaiņām Gulbenes novada Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāvā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

60. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra nolikumā “Gulbenes novada sociālā dienesta nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

61. Par G. L. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

 

19.01.2022 plkst. 11:00 notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

Darba kārtība:

 1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par izmaiņām Gulbenes novada stipendiju piešķiršanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Laima Priedeslaipa

19.01.2022. plkst.13.00 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

2. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Lapu iela 2A” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

3. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 2 k – 6 – 42, Gulbene, atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

4. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Saules iela 8” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

5. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 3” – 2, atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

6. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

7. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Viesturi” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

8. Par nekustamā īpašuma “Gatves 5” – 6, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

9. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 12” izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

10. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Svelberģis 12”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

11. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzelzceļa iela 1E” trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

12. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Sidrabiņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

13. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Meiri” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

14. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Priedes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

15. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Viesturi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

16. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5064 012 0344  robežu shēmas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

17. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 25.novembra lēmumā Nr.GND/2021/1291 “Par siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas kārtību Lejasciema ciemā no 2022./2023.gada apkures sezonas”

ZIŅO: Guna Švika

18. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Rasas - Ūdrupes” nodošanu valstij bez atlīdzības

ZIŅO: Guna Švika

19. Par nekustamā īpašuma “Malienas iela 2”, Gulbene, zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu

ZIŅO: Guna Švika

20.01.2022 plkst. 9:00 notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde.

Darba kārtība:

 1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Gulbenes novadā”

ZIŅO: Eduards Garkuša

3. Par mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojumu 2022.gadā

ZIŅO: Dace Kurša

4. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.GND/2021/909 “Par telpu nodošanu patapinājumā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”” (protokols Nr.11, 85.p.)

ZIŅO: Andis Caunītis

5. Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2022.gadam

ZIŅO: Aija Kļaviņa