mana latvijaŅemot vērā, ka arvien vairāk valsts un pašvaldības pakalpojumu pieprasīšana noris virtuālajā vidē, Gulbenes novada pašvaldībā pieejama pirmā e-forma lēmuma saņemšanai par pašvaldības atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

E-forma ir gatavas formas iesniegums, kas pieejams fiziskām un juridiskām personām, kurām ir kāds no eParakstu veidiem vai eID karte ar karšu lasītāju, kā arī portālā Latvija.lv izveidota e-adrese. Informācija par e-adreses izveidošanu un lietošanu pieejama šeit.

Iesniegumus Gulbenes novada pašvaldībā joprojām iespējams iesniegt arī papīra formātā – klātienē vai sūtot pa pastu (Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4401). E-pastā: un e-adresē sūtīti iesniegumi tiek pieņemti, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Konsultācijas par eParaksta un e-adreses izveidošanu, kā arī par eID kartes lietošanu var saņemt Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Gulbenes novada VPVKAC) Ābeļu ielā 2. Gulbenes novada VPVKAC ir pieejams dators ar interneta pieslēgumu un karšu lasītāju, ko iedzīvotāji var izmantot valsts un pašvaldības pakalpojumu pieprasīšanai.

Jautājumu, neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt 64473257 vai rakstīt

Liene Baranovska,
Gulbenes novada VPVKAC vadītāja