Zvērinātas notāres Baibas Gabriēles birojs Gulbenē notāre pieņems apmeklētājus Ābeļu ielā 8, savukārt Alūksnē atrodas Helēnas ielā 52.

Pieņemšana Gulbenē pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 17:00, iepriekšēja pieteikšanās, zvanot 23554838, https://www.latvijasnotars.lv/baiba.gabriele