Gerbonis mazs28.janvārī plkst.17.00 norisināsies Gulbenes novada domes ārkārtas sēde, kas notiks klātienē.  Ikviens interesents var sekot līdzi tās norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

 DARBA KĀRTĪBA

1. Par darba kārtības apstiprināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis.

2. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jaunmezīši” pircēja apstiprināšanu. ZIŅO: Andis Caunītis.

3. Par Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu. ZIŅO: Andis Caunītis.