Gerbonis mazsGulbenes novada pašvaldība informē, ka uz nenoteiktu laiku ir slēgts Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs.

Gulbenes novada pašvaldība lūdz izmantot pašvaldības e-pakalpojumus vai pakalpojuma saņemšanai iesniedzamos dokumentus iesniegt tiem paredzētā pastkastītē, kas atrodas pie pašvaldības administrācijas ēkas galvenās ieejas iekšdurvīm (Ābeļu iela2, Gulbene).