Gerbonis mazs2022.gada 16. un 17. februārī notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo un veselības jautājumu, Finanšu komitejas sēdes. Ikviens interesents var sekot līdzi komiteju sēžu norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

16.02.2022 plkst. 9:00 Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība:

 1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par L.J. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

3. Par R. K. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

4. Par S. D.reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

5. Par N. P. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

6. Par E. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

7. Par K. R. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

8. Par D. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

9. Par D. Š. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Anatolijs Savickis

10. Par dzīvojamās telpas Nākotnes iela 2 k-4-4, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

11. Par dzīvojamās telpas Viestura iela 29A-5, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

12. Par dienesta dzīvojamās telpas Līkā iela 25A-7, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

13. Par dienesta dzīvojamās telpas “Stāķi 15”-18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

14. Par dzīvokļa “Stāķi 4 ”-13, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

15. Par dzīvojamās telpas “Aduliena 1”-3, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

16. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

17. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

18. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

19. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 47-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

20. Par dzīvokļa Litenes iela 13-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

21. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-26, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

22. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-8-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

23. Par dzīvokļa Rīgas iela 58A-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

24. Par dzīvokļa Robežu iela 1-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

25. Par dzīvokļa Upes iela 2-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

26. Par dzīvokļa Upes iela 2-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

27. Par dzīvokļa Viestura iela 41-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

28. Par dzīvokļa Liepu iela 2-3, Pilskalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

29. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-11, Ozolkalns,  Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

30. Par dzīvokļa Dārza iela 1-1, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

31. Par dzīvokļa Dārza iela 3-2, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

32. Par dzīvokļa “Gulbīša internāts” - 5, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

33. Par dzīvokļa „Egles”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

34. Par dzīvojamās mājas “ Akoti”, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

35. Par dzīvokļa  “Vītoli”-16, Līgo , Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

36. Par dzīvojamās telpas “Gaujmalas”-22, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

37. Par dzīvokļa “Dārzamāja”–2, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

38. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 6”-4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

39. Par dzīvokļa “Skolas māja’’-2, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

40. Par dzīvokļa “Stāķi 17” - 2, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

41. Par dzīvokļa “Šķieneri 4”-2, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

42. Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-5, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

43. Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-17, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

44. Par dzīvokļa “Šķieneri 7” - 5, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

45. Par dzīvokļa “Ozoliņi”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

16.02.2022 plkst. 11:00 Gulbenes novada domes Izglītības,kultūras un sporta komiteja.

Darba kārtība:

 1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Inovatīvas mācību un mācīšanās metodika” realizēšanai programmā ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektorā

ZIŅO: Lauris Šķenders

3. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Lejasciema vidusskola” iekšējo reorganizāciju, pārveidojot to par  Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādi “Lejasciema pamatskola”

ZIŅO: Dace Kablukova

4. Par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Lizuma vidusskola” iekšējo reorganizāciju, pārveidojot to par  Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādi “Lizuma pamatskola”

ZIŅO: Dace Kablukova

5. Informatīvs jautājums par ģimenes centra izveidi un interešu izglītības modeli

ZIŅO: Dace Kablukova

 16.02.2022 plkst. 13:00 Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komiteja

Darba kārtība:

 

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

2. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Kļaviņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

3. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Viģubi – 3” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

4. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Bajāri” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

5. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Siljāņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Jaungulbenes pagasta  nekustamajam īpašumam “Riekstiņi”

ZIŅO: Guna Švika

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Jaungulbenes pagasta  nekustamajam īpašumam “Gulbītis - Internāts”

ZIŅO: Guna Švika

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rankas pagasta  nekustamajam īpašumam “Kalna Ruciņi”

ZIŅO: Guna Švika

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stāmerienas pagasta  nekustamajam īpašumam “Storas – 1”

ZIŅO: Guna Švika

10. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Dzelzceļa iela 5A - 6 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

11. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Upes iela 5 - 8 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

12. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 154” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

13. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Saulieši” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

14. Par dzīvokļa īpašuma “Stāķi 15” - 9 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

15. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 80” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

16. Par precizējumu veikšanu Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija lēmumā Nr.GND/2021/707 “Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Dūkuri” atsavināšanu” (protokols Nr.7, 25.p.)

ZIŅO: Guna Švika

17. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-6 – 42, Gulbene, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

18. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5 k-1 - 4, Gulbene, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

19. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Lapu iela 2A” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

20. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Gaujas 1” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

21. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 18” – 1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

22. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 14” – 1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

23. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

24. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 7” – 7, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

25. Par nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Obrovas zeme”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

26. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 20, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

27. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Zaļumi”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

28. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Parka 11”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

29. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Naglenes iela 42A”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

30. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Berģi”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

31. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 1” – 9, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

32. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Ausekļi” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

33. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Birzītes 1” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

34. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Spārēni” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

35. Par grozījumiem 2017.gada 31.augusta lēmumā “Par nekustamā īpašuma Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu „Jaungulbenes lauksaimniecības skola”, kadastra numurs 5060 004 0224, daļas pārņemšanu pašvaldības īpašumā”

ZIŅO: Guna Švika

36. Par nekustamo īpašumu Lejasciema pagastā “Gaujas upe” un “V414” sadalīšanu un robežu pārkārtošanu

ZIŅO: Guna Švika

37. Par nekustamo īpašumu Lejasciema pagastā “Gaujas upe” un “V415” sadalīšanu un robežu pārkārtošanu

ZIŅO: Guna Švika

38. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu

ZIŅO: Guna Švika

39. Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Lokālplānojums, kas groza Gulbenes novada teritorijas plānojumu nekustamajam īpašumam Zaļajā ielā 3, Gulbenē, Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Guna Švika

40. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT (valsts reģistrācijas numurs GV8101), norakstīšanu un nodošanu utilizācijai

ZIŅO: Guna Švika

 

17.02.2022 plkst. 09:00 Gulbenes novada domes Finanšu komiteja.

Darba kārtība:

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena izglītojamā uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2022.gadā

ZIŅO: Agnese Zagorska

3. Par personu uzturēšanās un ēdināšanas maksas apstiprināšanu Gulbenes novada sociālās aprūpes iestādēs

ZIŅO: Agnese Zagorska

4. Par aizņēmumu prioritārajam investīciju projektam “Skolas ielas apkaimes vides kvalitātes uzlabošana Gulbenē”

ZIŅO: Agnese Zagorska