cvkNo 2022.gada 10.marta līdz 8.aprīlim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments  (Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība).

Ja tautas nobalsošanas ierosinājumu būs parakstījusi ne mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo Latvijas pilsoņu skaita jeb vismaz 154 868 vēlētāji, tiks izsludināta un rīkota tautas nobalsošana.

Parakstīties par apturētā likuma nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē - parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs.

Gulbenes novada administratīvajā teritorijā ir noteiktas šādas parakstu vākšanas vietas:

  • Gulbenes novada pašvaldības administrācija, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;
  • Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvalde, adrese: “Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425.

Darba laiks parakstu vākšanas vietās Gulbenes novada administratīvajā teritorijā:

Pirmdienās: no plkst.9.00 līdz plkst.13.00;

Otrdienās: no plkst.15.00 līdz plkst.19.00;

Trešdienās: no plkst.9.00 līdz plkst.13.00;

Ceturtdienās: no plkst.15.00 līdz plkst.19.00;

Piektdienās: no plkst.9.00 līdz plkst.13.00;

Sestdienās: no plkst.9.00 līdz plkst.13.00;

Svētdienās: no plkst.9.00 līdz plkst.13.00.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas vietā,  ir iespēja pieteikties parakstu vākšanai savā atrašanās vietā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietās tiks organizēta pēdējā parakstu vākšanas dienā - 2022.gada 8.aprīlī.

Pieteikties parakstu vākšanai atrašanās vietā iespējams, vēlētājam vai viņa pilnvarotajai personai uzrakstot iesniegumu (iesniegums pdf) un nosūtot vai nogādājot to pašvaldības vēlēšanu komisijā vai parakstu vākšanas vietā.

Plašāka informācija parakstu vākšanas norisi un apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” saturu Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā ww.cvk.lv.

Gulbenes novada vēlēšanu komisijas kontakti:

  • Komisijas priekšsēdētāja: Sanita Mickeviča, tālr.64497712, 26482014, e-pasts: ;
  • Komisijas sekretāre: Laima Priedeslaipa, tālr.64497714, 26338075, e-pasts: .