karogs martsŅemot vērā iedzīvotāju atsaucību palīdzības sniegšanā Ukrainas cilvēkiem, ziedojot naudu, sadzīvē nepieciešamas lietas, pārtiku, higiēnas preces, aicinām pirms ziedojuma pakas nodošanas rūpīgi pārskatīt tās saturu, īpašu vērību pievēršot drēbēm un to kvalitātei, tīrībai. Kopumā Gulbenes novadā ģimenēs un pašvaldības nodrošinātās dzīvesvietās apmetušies 185 Ukrainas valsts piederīgie.  Šobrīd (uz 11.05.2022.) Gulbenes novada Sociālajā dienestā reģistrēti 263 Ukrainas iedzīvotāji. Pašvaldība dzīvesvietu nodrošinājusi - 183 personām.

Gulbenes novada pašvaldība precizē informāciju par atbildīgajām kontaktpersonām un viņu atbildību, uzņemot Ukrainas iedzīvotājus Gulbenes novadā.

  • Par cilvēku izmitināšanas iespējām novadā un transporta loģistiku (ja nepieciešams) aicinām sazināties ar Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītāju Kristapu Daukstu, t. 29284673.
  • Par izmitināšanas palīdzības piedāvāšanu (tie, kas gatavi izmitināt atbraucējus) aicinām sazināties ar Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas Nekustamā īpašuma speciālisti Montu Ķelli, t. 29426857.
  • Par sociālās palīdzības sniegšanu jāsazinās ar Gulbenes novada Sociālā dienesta vadītāju Jāni Antaņeviču t. 29463425.
Drošas informācijas avoti: