Drukāt

No 2015. gada aprīļa līdz decembrim Gulbenes novadā tika realizēts projekts „Minies globāli”.

Ne tikai Gulbenes novada iedzīvotājiem, bet arī jebkuram citam interesentam bija iespēja iesaistīties kādā no daudzajām aktivitātēm, kas caur praktisku darbošanos un līdzdalību mudināja dzīvot videi draudzīgāk. Modes talkas, samērīga patēriņa nodarbības, vides ekspedīcijas, pārgājieni ar upju gultņu tīrīšanu, mežu un augu izzināšanu, izzinoši velobraucieni, jauniešu veidotas sociālās kampaņas par videi draudzīgu dzīvesveidu, dažādās aktivitātes novada svētkos Lejasciemā u.c. ļāva mums pietuvoties jēdzieniem „videi draudzīgs dzīvesveids” un „samērīgs patēriņš”.

Projekta īstenotāji, biedrība „Jumata”, saka lielu paldies par atbalstu Latvijas vides aizsardzības fondam un Gulbenes novada domei. Paldies visiem iesaistītajiem – aktivitāšu organizētājiem, brīvprātīgajiem palīgiem, lektoriem un nodarbību vadītājiem, projekta jauniešu grupām no Gulbenes, Alūksnes un Jaunpiebalgas novadiem, to mentoriem. Paldies dalībniekiem par ieinteresētību projekta aktivitātēs, to iemūžināšanu foto un video failos un labās pieredzes nodošanu tālāk.

Lai projekta daudzveidīgajās aktivitātēs gūtās emocijas dod mums iedvesmu un enerģiju 2016. gadā dzīvot videi draudzīgāk un būt dabai tuvāk!

Visu projekta aktivitāšu foto skatāmi projekta facebook lapā „Minies globāli”.

minies

Projektu "MInies globāli", līguma Nr. 1-08/522/2014, finansē Latvijas vides aizsardzības fonds (7508 EUR) un Gulbenes novada dome (2000 EUR). Realizē biedrība „Jumata” sadarbībā ar Gulbenes novada iestādēm un pagastiem.

Projekta sadarbības partneri – Jaunpiebalgas bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs „Tagad”, Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs „Pa GALMS”, biedrība „Homo ecos:”, biedrība “Humana People to Peolpe in Latvia”.

E.Nagle