Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau sesto gadu organizē projektu dižošanās akciju – konkursu „Dižprojekts”, lai popularizētu unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu. Konkursam tika izvirzīti astoņpadsmit diži projekti no visiem Latvijas reģioniem, ko īstenojušas biedrības, privātpersonas, uzņēmumi un pašvaldības.

Lielāko iedzīvotāju atbalstu ne tikai savā novadā, bet visā Latvijā guva biedrības „Sateka” izvirzītais SIA „GanCO” projekts „Mēbeļu labošanas un restaurācijas pakalpojumu attīstība SIA „GanCo””, kas saņem diplomu un iespēju izveidot profesionālu foto sesiju vai video savas darbības popularizēšanai. Īstenotā projekta rezultātā tika paaugstināta uzņēmuma konkurētspēja un radītas darbavietas vietējiem iedzīvotājiem.

sateka1

sateka2

Īstenoto projektu rezultātā ir sniegts ieguldījums uzņēmējdarbības pilnveidē, kas spēcina vietējo ekonomiku, veikta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan plašākai publikai pieejama teritoriju labiekārtošana, izveidoti jauni sabiedriskie pakalpojumi, pilnveidotas brīvā laika aktivitātes un radīti risinājumi dabas un kultūras mantojuma izpētei un mūsdienīgai iepazīšanai.

Dizprojekta 2015 kandidāti ir ļoti labi piemēri, kā ar LEADER finansējumu iespējams atbalstīt uzņēmējdarbību laukos, kas nozīmīgi tieši šobrīd, jo jaunajā plānošanas periodā vairāk nekā puse LEADER finansējuma tiks piešķirta tieši vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām. 2016. gada februārī rit noslēdzošais posms vietējo rīcības grupu (VRG) vietējās attīstības stratēģiju izstrādē un apstiprināšanā. Tātad drīzumā VRG varēs uzsākt darbu pie jaunā perioda LEADER projektu izsludināšanas, kas sniegs jaunas iespējas ideju īstenošanai Latvijas laukos.

Šogad pirmo reizi līdztekus Dižprojekta titula piešķiršanai un balvai par plašāko iedzīvotāju atbalstu, savu atbalstu un simpātijas piešķir divas Latvijas nacionāla mēroga organizācijas – asociācija „Lauku ceļotājs” un biedrības „Latvijas Zaļā kustība”.

„Dižprojekta 2015” titulu un galveno balvu saņem Krists Ēberliņš par projekta „Biškopības produktu aprites uzņēmuma attīstīšana un modernizācija konkurētspējas veicināšanai” īstenošanu, ko izvirzīja „Saldus rajona attīstības biedrība”.

Šajā projektu dižošanās laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto un sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto visā Latvijā, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.

Ar „Dižprojektam 2015” pieteiktajiem projektiem iespējams iepazīties šeit:  http://llf.partneribas.lv/archives/2382

Anita Seļicka,
Latvijas Lauku forums