10.februārī Gulbenes novada sociālajā dienestā norisinājās Gulbenes novada pensionāru biedrības “Atspulgs 5” valdes sēde. Pilsētas un pagastu pārstāvji šajā reizē apsprieda jautājumus, kas skar sociālo jomu, kā arī ieplānotās aktivitātes tuvākajam laika periodam.

“Valdes sēde notiek katru mēnesi. Šoreiz daudz runājām par sociālajiem jautājumiem, īpaši uzsverot vientuļo pensionāru situāciju. Diskutējām par sadarbību starp pensionāru pārstāvjiem, sociālajiem darbiniekiem un sociālo dienestu. Uzklausījām sociālā dienesta pārstāvjus jautājumā par sociālās jomas budžetu šim gadam. Sēdes otrajā daļā uzklausījām informāciju par starptautisku projektu, kurā grasāmies iesaistīties, un izrunājām jautājumus par visām aktivitātēm, kas būs vasarā. Plānojam arī izbraukuma pasākumus uz pagastiem un arī ārpus novada,” informē Gulbenes novada pensionāru biedrības “Atspulgs 5” valdes priekšsēdētāja Anna Vīgante.

Biedrības valdes sēdē piedalījās Gulbenes novada domes sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņevičs, Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Anita Beļajeva un sabiedrības veselības speciāliste Ilze Biseniece.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste