20. februārī Līgo kultūras namā notika senioru sadraudzības pēcpusdiena , kurā kopā pulcējās 6 amatiermākslas kolektīvi, lai iepazītu viens otru caur priekšnesumiem un baudītu kopā būšanu.

Ar jestrām dejām un oriģinālu sevis prezentēšanu priecēja Gulbenes senioru līnijdeju grupa ‘’Leno’’ un Dzelzavas pagasta senioru deju kolektīvs ‘’Dzeldes’’, kuri pārsteidza ar savu neizsīkstošo dzīvesprieku uz skatuves. Senioru vokālie ansambļi no Jaungulbenes un Daukstēm savukārt   sniedza muzikālus priekšnesumus. Arī pašmāju senioru vokālais ansamblis un deju grupa rādīja viesiem sagatavotās dziesmas un dejas. Gulbenes novada pensionāru biedrības ‘’Atspulgs 5’’ priekšsēdētāja Anna Vīgante pasākumā uzsvēra, ka senioriem ir ļoti svarīgi šādi kopā nākšanas pasākumi un pauda prieku būt kopā ar dalībniekiem.

Līgo kultūras nama vadītāja Kristīne Bekmane