Uz šīs sestdienas 16.aprīli labs un saulains laiks jau bija pasūtīts labi sen! Kaut arī Bricītis kādu dienu iepriekš ar lietus mākoni mūs pabaidīja, Rankas pagasta kapsētā talka noritēja kā nākas. Visu rīta pusi saulīte pa zemes virsu rotājās, un talcinieku darbīgā komanda strādāja no visas sirds!

Ir jāuzteic visi šie labie un sirsnīgie cilvēki, kuri piedalījās: Rasma Nicmane; Aiga Vajevska; Jana Kalniņa; Kārlis un Skaidrīte Krievi; Modrīte Sēle; Zane Suta; Dace Birnbauma; Līva Paegle; Aija Pelēce; Marija Saulīte; Daiga Toma; Edgars Dementjevs; Aldona Metuma; Sarma Pētersone; Ināra Mazjāne; Guntars Bāliņš; Aigars Sniedzāns; Maruta un Viktors Čuhnovi, un Diāna Saulīte ar mazo dēliņu. Līdz ar to mūsu talkošanas vēsturē tikām pie jaunākā dalībnieka Intara, kuram ir tikai 6 mēneši.

Talkā bija klāt – piedalījās un iemūžināja bildēs – pagasta pārvaldes vadītājs Māris Jansons.

Esam ļoti priecīgi un gandarīti par padarīto! Viena no vietām mūsu pagastā ir sakopta. Kārtējie kopā būšanas svētki mums atkal ir izdevušies!

Uz tikšanos rudenī!
Vizma Suta