Gulbenes novadā:

  • oficiāli tika pieteiktas 36 talkošanas vietas, bet reāli Lielās talkas dienā, 23.aprīlī, to bija vairāk;
  • ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, Gulbenes novadam tika piešķirti vairāk nekā 5 tūkstoši atkritumu maisu;
  • nobraucot 750 km, uz atkritumu poligonu tika nogādātas 18 tonnas Lielās talkas dienā savākto atkritumu.