Ar dejām, dziesmām un apsveikumiem 5.maijā Gulbenes kultūras centrā Gulbenes novada pensionāru biedrība “Atspulgs 5” atzīmēja savas pastāvēšanas piekto gadadienu.

Koncertā “Ar pavasari sirdī” uzstājās Jaungulbenes vokālais ansamblis “Kamenes”, Gulbenes kultūras centra senioru tautisko deju kolektīvs “Vērdiņš”, Lejasciema vokālais ansamblis “Satekas”, Lizuma deju kolektīvs “Ozoli”, Tirzas vokālais ansamblis “Atmiņu lietus”, Stāmerienas vokālais ansamblis “Vakarvējš”, Gulbenes deju grupa “Reveranss”, Rankas vokālais ansamblis “Sendienas”, Lizuma vokālais ansamblis “Zīles”, Staru vokālais ansamblis “Senioras”, Līgo netradicionālā deju grupa, Gulbenes dāmu līnijdeju grupa “Leno”, Gulbenes vokālais ansamblis “Latgalīte”, apvienotais starptautisko pasākumu senioru ansamblis.

Biedrības valdes priekšsēdētāja Anna Vīgante atskatījās uz aizvadītajiem pieciem gadiem. Lai gan viņa saka, ka pieci gadi – tas nav ievērojams cipars, tomēr paveikts ir daudz.

“Atminamies 2011.gada janvāri, kad šajā pašā zālē pulcējās Gulbenes aktīvie seniori, kurus kopā sasauca Gulbenes pilsētas pensionāru apvienības vadītāja Mirdza Kušķe. Skaidrs bija viens, ka ar pilsētas pensionāru un atsevišķu pagastu pensionāru darbību ir par maz. Mirdza man mēģināja paskaidrot, ka tas nebūs grūti, pensionāri nāks kopā, darbosies, priecāsies. Un 2011.gada 19.janvārī tika pieņemts lēmums par šādas biedrības izveidi, bet tā paša gada 22.martā Latvijas Republikas Uzņēmu reģistrā tiek reģistrēta Gulbenes novada pensionāru biedrība “Atspulgs 5”. Nosaukums nāca no mūsu pašu vidus, bet Latvijā ir vairāki “Atspulgi”. Mēs varējām būt, piemēram, “Atspulgs 3”. Kāpēc tieši 5, nevis 1 vai 3? Mēs esam tā paaudze, kas uzauga laikā, kad 5 bija augstākais novērtējums. Mēs taču esam paši labākie, tāpēc izvēlējāmies būt “Atspulgs 5”. Pirmajā valdes sēdē bija jāsaprot, ko mēs gribam, kā darbosimies, saprast, kāda ir mūsu vieta. Biedrības dibināšanas brīdī bija 83 biedri, bet šobrīd esam 136. Esam arī Latvijas Pensionāru federācijas biedri, bet 2013.gadā ieguvām sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Sākām saņemt atbalstu arī no uzņēmējiem, ” atmiņās par biedrības dibināšanas laikiem dalījās A.Vīgante.

Biedrība sadarbojas ar Gulbenes sporta centru, Rotari klubu, Nodarbinātības valsts aģentūras Gulbenes filiāli, Rīgas aktīvo senioru aliansi, Gulbenes novada domi u.c.

Šo piecu gadu laikā Gulbenes novada seniori ir iepazinuši savu novadu, katru gadu apciemojot vienu divus pagastus, kā arī devušies uz citiem Latvijas novadiem, iepazīstot līdzīgas organizācijas. Liels daudzums aktivitāšu saistās ar projektiem gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Ir apmeklēta Latvijas Republikas Saeima, piemēram, projektā “Nature Nurture” seniori uzzināja, kas ir brīvprātīgais darbs, uzņēma pie sevis seniorus no Anglijas, arī paši devās uz šo valsti. Mūsu seniori ir pabijuši Beļģijā, Polijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Dānijā. Ir izveidojušās arī jaukas tradīcijas – ikgadējas divu dienu ekskursijas, senioru svētki, kas šogad 1.jūlijā notiks Stāmerienā, 3.jūnijā Lizumā jau atkal būs senioru sporta svētki. Jaunākā tradīcija ir dalība senioru tirdziņos, kur reizē var gūt gan peļņu, pārdodot pašu radītās lietas, kā arī uzstāties ar priekšnesumiem.

A.Vīgante atzīst, ka biedrība – tās nav tikai kultūras aktivitātes: “Esam noturējuši 54 valdes sēdes, atbalstījuši Latvijas Pensionāru federācijas lēmumus un akcijas, uzņēmumu SIA “Gulbenes autobuss”, kad svarīgs bija jautājums par autobusu reisiem, sadarbībā ar Gulbenes novada sociālo dienestu rūpējamies par mūsu cilvēkiem pagastos. Esam rīkojuši konferences, forumus, kurās aicinājām piedalīties dažādas amatpersonas, speciālistus. Runājām par mums svarīgām tēmām, piemēram, par veselības aprūpi, pensijām.”

Biedrība “Atspulgs 5” pateicas uzņēmējiem, novada domei un visiem līdzcilvēkiem, kas uzklausa, palīdz, atbalsta Gulbenes novada seniorus!

Gulbenes novads var lepoties ar aktīviem senioriem. Šobrīd novadā mitinās vairāk nekā 3800 seniori. No tiem 1800 dzīvo Gulbenes pilsētā, bet pārējie – pagastos. Novadā darbojas 11 senioru ansambļi, 2 tautisko deju kolektīvi, 4 netradicionālo deju grupas un senioru koris.

Biedrību jubilejā sveica Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis, domes deputāts Valtis Krauklis, Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņevičs un Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja vietniece Dzintra Žilde.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste