Ar gandarījuma sajūtu dalībnieku, vecāku un pedagogu sirdīs beigusies logopēdiskā nometne “Skani skaidri, valodiņa”. Nometne notika Stāķu pamatskolas telpās no 6.-10. jūnijam. Tajā piedalījās bērni no Gulbenes vidusskolas, Gulbenes 2. vidusskolas un Stāķu pamatskolas.

Nometnes laikā skolēni darbojās runas,  logopēda, pirkstiņdarbības nodarbībās, logoritmikas, koriģējošās vingrošanas, teātra un veidošanas nodarbībās. Izmantotās pedagoģiskās, psiholoģiskās un logopēdiskās metodes tika sintezētas un vērstas uz rakstu valodas, lasīšanas, izrunas, runas,  ķermeņa koordinācijas un sīkās motorikas vienlaicīgu attīstīšanu. Nometnes dalībnieki viesojās Kalnienas “Dzelzaviešos” – jāja ar zirgiem, iepazina un samīļoja dažādu dzīvnieku mazuļus, peldējās, rotaļājās, makšķerēja. Apmeklējām arī militārās tehnikas parādi Gulbenē. Skolēni ar valodas traucējumiem pilnveidojuši savu valodu, speciālistu uzraudzībā veikuši valodas korekcijas darbu un iemācījušies uzdevumus turpmākajai valodas korekcijai, guvuši izpratni par savām valodas attīstības problēmām, apliecinājumu tam, ka tās var veiksmīgi risināt, satikušies ar vienaudžiem un pilnveidojuši komunikācijas prasmes, pilnvērtīgi pavadījuši brīvo laiku.

Nedēļa noslēdzās ar pasākumu, kurā nometnes dalībnieki vecākiem parādīja kādu daļu no nometnē darītā, apgūtā. Lai izdodas apgūto prasmju izmantošana turpmākai valodas attīstībai!

Nometnes vadītāja Daiga Kalinka