No 24. līdz 27. jūlijam biedrība „SATEKA” uzņem divus Moldovas pārstāvjus, lai pēc individuāli izstrādātas stažēšanās programmas viņi iegūtu pieredzi un zināšanas par LEADER programmas ietekmi uz vietējās teritorijas attīstību.

25.jūlijā ciemiņi tikās ar biedrības padomes priekšsēdētāju Aiju Supi, biedrības darba koordinatori Daigu Gargurni, Tirzas biedrības pārstāvi Svetlanu Ziepnieci un Gulbenes novada domes projektu speciālisti Elīnu Šnori. Klātesošie pārrunāja svarīgākos aspektus LEADER naudas apgūšanā, projektu konkursu organizēšanā un biedrības lomu tajā.

Vizītes laikā notiks partnerības darba izzināšana, kā arī vizītes pie vietējiem uzņēmējiem, NVO un pašvaldības.

Šomēnes Latvijā viesojas vairāk nekā 45 Moldovas pārstāvji, no kuriem 18 stažējas dažādās vietējās rīcības grupās visā Latvijā. Stažēšanās mērķis ir detalizēti iepazīties ar vietējo rīcības grupu administratīvo darbu un institucionālo ietvaru. Stažieri iegūst praktisku informāciju par dažādām Latvijas reģionu iniciatīvām atbilstoši savai profesionālajai darbībai Moldovā. Savukārt divās vizītes noslēdzošajās dienās – 28. un 29 jūlijā – iesaistītās puses no Latvijas un Moldovas strādās Daugavpilī, kur sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tiks rīkota nometne-vasaras skola. Tās mērķis ir nodrošināt kvalitatīvus un individuāli pielāgotus mentoringa pakalpojumus par pašvaldību, uzņēmējdarbības, tūrisma u.c. jomu projektu plānošanu un īstenošanu. Šā pasākuma ietvaros vietējo rīcības grupu un Moldovas pārstāvjiem būs iespēja apzināt turpmākās sadarbības iespējas, kā arī iegūt plašākas zināšanas un praktisku pieredzi sadarbības projektu izstrādē.

Jana Igaviņa, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste