berzu160802 Divas nedēļas bijušās Bērzu sākumskolas ēku Gulbenē apdzīvos jaunieši. Tā būs uzturēšanās vieta bungu mūzikas grupai “Fills de la Flama” no Katalonijas (Spānija), lai kopā ar 18 novada jauniešiem strādātu dažādās radošajās darbnīcās.

Gulbenē viesi no Spānijas ierodas 2.augusta vēlā vakarā.

Kataloņu bungu grupa aktīvi līdzdarbosies 6. augustā novada svētku laikā Jaungulbenē, piedāvājot gan bungu darbnīcas dienas laikā, gan uzstājoties Jaungulbenes estrādē pirms nakts balles sākuma.

Aktivitātes notiek starptautiskā jauniešu apmaiņas projekta “Universal Language” ietvaros. Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
Projekta Nr. 2016-1-LV02-KA105-001029. Finansējums 21148.00 EUR, 20% Gulbenes novada domes priekšfinansējums.

flama l

Informē Anita Birzniece,
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības darba speciāliste-vadītāja vietniece