8.augusta rīts Gulbenes 2.vidusskolas skolotājiem sākās ar priecīgu ziņu – tika saņemtas ilgi gaidītās preces, kas iegūtas, piedaloties akcijā “Savai skolai”.

“Mūsu skola allaž ir bijusi aktīva dalībai dažādās brīvprātīgās akcijās. Šoreiz mums bija daudz palīgu, jo uzlīmju vākšanā iesaistījās gan skolēni un viņu vecāki, gan skolotāji un tehniskie darbinieki, gan skolas absolventi un pilsētas iedzīvotāji.

Ko iegādāt, izlēma paši skolēni. Mēs aptaujājām aktīvākos un izveidojām preču sarakstu. Šodien saņēmām preces 2600 EUR vērtībā: sporta inventārs, kancelejas preces, guaša krāsas, zīmēšanas un aplikāciju papīrs, printeri, kartes, globusi, viena foto kamera, mūzikas centrs. Manuprāt, šis ir būtisks atbalsts skolas budžetam. Paldies ikvienam, kas mums palīdzēja šajā akcijā!” saka Dita Grigore, Gulbenes 2.vidusskolas skolotāja.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste