Drukāt
20.augustā Gulbenē norisinājās biedrības “Latvijas Ordeņu brālība” 18.salidojums, kas kopā pulcēja vairāk nekā 150 dalībniekus. Ordeņu brālības biedrus vieno atzinība par nopelniem Latvijas valsts labā - ļaudis, kuri apbalvoti ar Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni, Atzinības Krustu vai ar šo ordeņu Goda zīmi.

Salidojuma dalībnieki pie Gulbenes kultūras centra tika sagaidīti, skanot Gulbenes kultūras centra putēju orķestra mūzikai. Salidojumu ar uzrunu pēc svinīgas Latvijas Ordeņu brālības, Gulbenes novada un Latvijas karogu ienešanas atklāja biedrības “Latvijas Ordeņu brālība” priekšsēdētājs Juris Griķis. Sanākušos uzrunāja arī Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis un nākamās salidojuma vietas namatēvs Indulis Trapiņš, Ikšķiles novada priekšsēdētājs.

Priekšnesumus sniedza Gulbenes novada valsts ģimnāzijas tautisko deju kolektīvs “Rūsiņš”, vadītāja Edīte Ķikuste, un Gulbenes kultūras centra deju kopa “Ratiņš”, vadītāji Iva un Kārlis Venti.

Dienas turpinājumā salidojuma dalībnieki apmeklēja Gulbenes evaņģēliski luterisko baznīcu, kur ieturēja svētbrīdi, bet pēc tam dovās uz Litenes pagastu, lai noliktu ziedus pie pieminekļa “Sāpju siena” Litenes kapos, iepazītu Liepceliņu, Litenes muižas ēku un tiktos ar Jāni Zvaigzni - Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri, grāmatu ”Jūnijs. Litene 1941” un “Kas ir Litene?” autoru. Vairāki salidojuma dalībnieki iegādājās J.Zvaigznes grāmatas un izmantoja izdevību iegūt ari paša autora autogrāfu.

Pēcpusdienā viesi Ozolkalnā apmeklēja kordiriģentiem Imantam un Gido Kokariem veltīto jubilejas koncertu “BrāliBrāli”. Salidojums noslēdzās Lejasciemā, kur sanākušie dalījās emocijās par dienas gaitā piedzīvoto, izteicās par sev svarīgām tēmām un baudīja Lejasciema kultūras nama folkloras kopas “Smaržo siens”, vadītāja Inga Deigele, muzikālos sveicienus.

Šobrīd “Latvijas Ordeņu brālība” apvieno 326 biedrus.

Līdz šim Latvijas valsts augstākie apbalvojumi piešķirti 31 novadniekam.

Triju Zvaigžņu ordeni saņēmuši: Andris Apinītis, Sarmis Mednis, Pēteris Gabranovs, Imants Kokars, Tālavs Jundzis, Maija Kūle, Indulis Ranka, Kārlis Sebris, Gido Kokars, Austra Veikšāne, Guntis Blūms, Daumants Dreiškens, Velta Jurjāne, Normunds Audzišs, Nikolajs Stepanovs, Jānis Zvaigzne, Valdis Zilveris.

Triju Zvaigžņu ordeņa goda zīme piešķirta Margaritai Češļai, Gunāram Betleram, Airai Ančai, Kārlim Ventam, Dainuvītei Putniņai, Annai Ķerzumai, Līvijai Liepai.

Atzinības krustu saņēmuši: Gido Kokars, Imants Kokars, Aiva Vīksna, Raitis Apalups, Laima Lupiķe, Agris Veismanis, Jānis Ančs.

Atzinības krusta goda zīme piešķirta Intai Birutai Vilkai.

Viestura ordenis piešķirts Tālavam Jundzim un Jurim Zeibārtam.

Gunta Krevica
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste