Turpinot pirms sešiem gadiem aizsākto tradīciju, 29.augustā Gulbenes novada domē tikās biedrības “Lauvu klubs” (Vācija) pārstāvis Frīdhelms Flūgs, domes vadība un Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu absolventi, kuri saņēma vienreizējās stipendijas studiju uzsākšanai.

Stipendijas saņēma septiņi skolēni – 750 eiro apmērā katram. Vienam no šiem skolēniem stipendija tika piešķirta no Flūgu ģimenes personīgajiem līdzekļiem.

Tikšanās laikā Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Gulbenes vidusskolas, Gulbenes 2.vidusskolas un Lejasciema vidusskolas absolventi pateicās gan “Lauvu klubam”, gan Flūgu ģimenei par nenovērtējamo atbalstu, kā arī atklāja izvēlēto studiju virzienu un augstskolu.

Šogad jaunieši Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē ir izvēlējušies studēt ekonomiku, medicīnu, informācijas tehnoloģijas, somugru valodas, muitas un nodokļu administrēšanu un tiesību zinātnes.

F.Flūgs ar kundzi Mihaelu jauniešiem vēlēja sasniegt visus mērķus, būt pacietīgiem un uzņēmīgiem.

Tāpat tika pausta cerība, ka arī turpmākajos gados būs iespējams atbalstīt Gulbenes novada skolēnus.

Lai iegūtu stipendiju, kandidātam ir jāiesniedz pieteikums un motivācijas vēstule Gulbenes novada domē. Svarīgs ir vērtējums – gada vidējajai atzīmei jābūt 7 balles un augstāk, tiek ņemti vērā panākumi mācību olimpiādēs vai zinātniski pētnieciskajā darbībā, kā arī tas vai pretendents ir maznodrošinātais, bārenis, audzina viens no vecākiem vai ir no daudzbērnu ģimenes.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste