Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierzinātņu vidusskola (IZV) īstenoto kvalitatīvas izglītības un inženierzinātņu popularizēšanas kampaņu “Uzlādē izglītības kvalitāti”. Piedaloties šajā kampaņā, ikvienam ir iespēja paust atbalstu gulbenietim Elvim Dapševičam, kurš pašreiz mācās RTU IZV 11.klasē.

Elvis ir viens no zinošajiem un spējīgajiem topošajiem inženieriem, kuri skolā padziļināti apgūst eksaktās zinātnes. Viņš ir uzrādījis teicamus rezultātus, apgūstot eksaktos mācību priekšmetus. Elvis pagājušajā mācību gadā ir ieguvis 3. vietu Rīgas pilsētas mācību olimpiādē ķīmijā, 2. vietu matemātikā un 1. vietu fizikas olimpiādē, kā arī jaunietis veiksmīgi startējis valsts fizikas mācību olimpiādē un ieguvis augsto 2. vietu. Elvis iesaistās dažādos interešu izglītības pulciņos ārpus skolas un aktīvi piedalās skolas pasākumos, ekskursijās un vieslekcijās.

Iesaistīties kampaņā ir vienkārši: portālā www.kampana.izv.lv  jāizvēlas iespēja “ATBALSTI”. Jūsu balss “PAR” inženierzinātnēm ir īpaši svarīga, jo sasniedzot 5000 balsis, skola saņems ziedojumu EUR 5000 apmērā no SIA “Industry Service Partner”. Balsot var līdz 30.novembrim.

Aicinām Gulbenes novada iedzīvotājus atbalstīt Elvi un citus topošos inženierus, pievienojot savu balsi, praktisku palīdzību vai simbolisku ziedojumu RTU IZV kampaņā “Uzlādē izglītības kvalitāti!”.

Edgars Ozolnieks,
RTU Inženierzinātņu vidusskolas kampaņas projektu vadītājs