29.novembrī Staru kultūras namā risinājās Starptautiskajai invalīdu dienai veltīts pasākums, ko organizēja Gulbenes invalīdu biedrība.

“Šī vienlīdz ir svētku un solidaritātes diena. Mums mazāk ir jāsūrojas un jādodas droši uz priekšu. Ikdienā biedrībā gan aktīvi darbojamies ar dažādiem projektiem, gan svinam svētkus. Mēs esam!” uzrunājot klātesošos, uzsvēra Biruta Kozlovska Gulbenes invalīdu biedrības valdes locekle.

Šajā reizē Gulbenes novada domes Atzinības rakstu saņēma Ināra Aizupiete, Cirēnija Mezīte, Liesma Zirne, Egons Ambats un Vitālijs Mičulis.

Ar sirsnīgiem sveicieniem ciemos pie gulbeniešiem bija ieradušies kolēģi no Balvu invalīdu biedrības, Alūksnes invalīdu biedrības un Alūksnes neredzīgo biedrības.

Visus pasākuma dalībniekus sveica Gulbenes novada domes izpilddirektore Guna Švika, Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņevičs un Rotary kluba Gulbenes nodaļas pārstāve Antra Sprudzāne.

Pasākumu kuplināja Staru kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Seniora”, Gulbenes tērpu teātris “Varavīksne” un flautiste Annija.

Kopš 1992.gada Starptautiskā invalīdu diena pasaulē tiek svinēta 3.decembrī.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste