Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir izveidota šogad, lai uzlabotu un atvieglotu patērētājiem un uzņēmējiem strīda risināšanas procesu.

Kā zināms, tiesas process ir salīdzinoši dārgs un laikietilpīgs, lai to uzsāktu par pirkumu dažu simtu eiro vērtībā. Komisija ir izveidota, lai piedāvātu alternatīvu mehānismu, kam šie trūkumi nepiemīt.

Piemēram, iedomāsimies patērētāju, kurš nopircis nekvalitatīvu preci un kuram pārrunas ar komersantu un Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) sniegtā palīdzība nav nesušas vēlamo rezultātu. Šajā gadījumā PTAC, visticamāk, jau būs savācis nepieciešamos dokumentus un patērētājam atliks tikai iesniegt PTAC vienkāršu iesniegumu ar lūgumu nodot lietu izskatīšanai komisijā.

Komisija, kuras sastāvu veido vismaz trīs locekļi (pensionējies tiesnesis, uzņēmēju asociācijas eksperts un PIAA eksperts konkrētajā jomā) dažu nedēļu laikā izskatīs lietu un pieņems lēmumu. Parasti ne uzņēmēja, ne patērētāja klātbūtne komisijas sēdē nav nepieciešama. Vienkārši!

Vēršoties komisijā, jāņem vēra daži aspekti!

Pirmkārt, komisija piedāvā alternatīvu tiesai, nevis to aizstāj. Tas nozīmē, ka gan patērētājs, gan uzņēmējs ir tiesīgi vērsties tiesā jebkurā brīdī, arī tad, ja komisijas lēmums neapmierina.

Otrkārt, strīda izskatīšana komisijā gan patērētājam, gan uzņēmējam ir bez maksas un notiek ātri - ne ilgāk par 90 dienām, bet parasti vēl ātrāk.

Treškārt, ir virkne gadījumu, kad vērsties komisijā nevarēs. Tas var būt saistīts gan ar lietderīguma apsvērumiem (ir pasludināta uzņēmēja maksātnespēja, strīds ir nenozīmīgs/sīks vai tieši pretēji - sarežģīts - un radītu nopietnus traucējumus komisijas darbā), termiņiem (kopš dienas, kad iesniegums iesniegts pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam, ir pagājis vairāk nekā gads) vai konkrētām strīda jomām (komisija neizskata strīdus par veselības aprūpes pakalpojumiem, juridiskajiem pakalpojumiem, pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu, kā arī zaudējumiem, maksājuma dokumentiem vai parāda piedziņu) u.c. Tāpat, komisijā nevar vērsties, ja preces vai pakalpojuma cena ir 20 EUR un mazāk vai pārsniedz 14000 EUR.

Jāņem vērā, ka Latvijā darbojas arī citi ārpustiesas strīdu risinātāji - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Latvijas Zvērināto advokātu padome, Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds, biedrība "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs", Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds. Komisija neskatīs strīdus jomās, kurās darbojas šie strīdu risinātāji.

Ceturtkārt, komisijas lēmumiem ir rekomendējošs raksturs. Tas nozīmē, ka ar šo lēmumu nebūs jādodas pie tiesu izpildītāja. Lēmums labprātīgi izpildāms 30 dienu laikā, ja komisija nav noteikusi garāku termiņu. PIAA seko tam, vai lēmumi tiek pildīti, un pret uzņēmējiem, kuri komisijas lēmumus nepildīs, veiks virkni pasākumu, tai skaitā, sazināsies un mudinās izpildīt lēmumu, izplatīs informāciju par neizpildītiem komisijas lēmumiem medijos (arī reģionālajos) un internetā.

Kopumā jāteic, ka šādas komisijas izveidošana sniedz ieguvumus gan patērētājiem, gan uzņēmējiem. Šobrīd patērētājs var atrisināt savu problēmu bez maksas un ar minimālām pūlēm. Savukārt uzņēmēji, kuri ir apvienojušies nozaru asociācijās, piedalās strīda risināšanas procesā, samazina tiesvedības risku un izdevumus strīda risināšanai (komisijas darbs, lielākoties, tiek finansēts no valsts budžeta), kā arī, pildot komisijas lēmumus, stiprina savu reputāciju.

Ja nepieciešams padoms, sazinieties!

  • Rīgā darbojas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas konsultants, kas sniedz bezmaksas konsultācijas un palīdzību klātienē otrdienās no plkst. 10:00 līdz 13:00, adrese – Brīvības iela 55-432, Rīga, kā arī pa tālruni 29144452 un ar e-pasta palīdzību ( ).
  • Biedrības "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" pārstāve Gulbenē – Natālija Kokare, tālrunis 29118421. Pieņemšanas laiki Gulbenē, Ozolu ielā 3A, 2.stāvs – pirmdienās no 15.00 līdz 18.00.

Andrejs Vanags
Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija"